Paslaugos

Projektavimo valdymas

Koordinuojame techninio projekto rengimą, sudarome grafikus, peržiūrime ir kritiškai įvertiname projektinius sprendimus, siūlome optimizavimo galimybes.

FIDIC inžinieriaus paslaugos

Taikant Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos FIDIC principus bei sutarčių nuostatas parengti statybos projektų įgyvendinimo pirkimo sąlygas, sutartis ir užtikrinti sklandų įgyvendinimo procesą.

Statybų valdymas

Parenkame tinkamiausius rangovus, subrangovus bei medžiagų/įrangos tiekėjus, užtikriname, kad statybos darbai bus pradėti ir baigti laiku, kontroliuojame išlaidas bei darbų vykdymą, atstovaujame klientą viso statybų proceso metu.

Statybų techninė priežiūra

Statybos darbų vykdymas pagal projektą, statybos darbų kokybės kontrolė, proceso valdymas, pasirengimas statybos užbaigimo procedūrai ir konsultavimas proceso metu.

Techniniai auditai

Atliekame NT objektų dokumentų kompleksinę analizę ir vertinimą, fizinę objekto apžiūrą ir palyginimą su technine dokumentacija. Pateikiame bendrą viso pastato konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklės įvertinimą, defektų sąrašą, defektų šalinimo priemones/sprendimus ir sąmatas.